Na svu CAME automatiku koju isporučujemo dajemo Vam jamstveni rok se u skladu sa važećim uvjetima isporuke, tj. 2 godine od isporuke ili ugradnje.
Ovo jamstvo vrijedi za sve normalne uvjete i zahtijeva da se poštuju propisani standardi. Za vrijeme rada automatike servis i održavanje moraju biti u skladu sa zahtjevima proizvoda.
Potrošni dijelovi nisu pokriveni jamstvom.
U jamstvenom roku poslati ćemo vam sav zamjenski materijal za sve vrste kvarova.

Na BPT proizvode koje isporučujemo dajemo Vam jamstveni rok se u skladu sa važećim uvjetima isporuke, tj. 2 godine od isporuke ili ugradnje.
Ovo jamstvo vrijedi za sve normalne uvjete i zahtijeva da se poštuju propisani standardi.
Potrošni dijelovi nisu pokriveni jamstvom.
U jamstvenom roku poslati ćemo vam sav zamjenski materijal za sve vrste kvarova.

Na DominoLED proizvode koje isporučujemo dajemo Vam jamstveni rok se u skladu sa važećim uvjetima isporuke, tj. 2 godine od isporuke ili ugradnje.
Ovo jamstvo vrijedi za sve normalne uvjete i zahtijeva da se poštuju propisani standardi.
Potrošni dijelovi nisu pokriveni jamstvom.
U jamstvenom roku poslati ćemo vam sav zamjenski materijal za sve vrste kvarova.

Za sva naša industrijska vrata i rezidencijalna vrata trajanje garancijskog roka ovisi o zahtjevima prilikom isporuke.